Gerard Vélu Blogger en spreker voor FCIC en ervaringsdeskundige

 

‘Bereid je maar voor op het ergste’, dat kreeg mijn vrouw meermalen te horen. In Den Helder, Amsterdam, Alkmaar. ‘Bereid je maar voor.’ Hoe ze dat moest doen, werd er niet bij gezegd. Vanuit mijn ‘bench’ op de IC had ik het idee dat deze boodschap er op Texel toe leidde dat de reserves zich gingen warmlopen. De vrijgezellen op het eiland zagen hun kans schoon. In werkelijkheid waarschuwden diezelfde liefdevolle vrijgezelle mannen mijn vrouw voor het feit dat ‘het ergste’ wel eens in zou kunnen houden dat ik weer gezond en wel thuis zou kunnen komen…. Tja, het is maar hoe je het bekijkt. 

Het lijdend voorwerp ben ik. Gerard Vélu, 70 jaar. Hagenees van oorsprong. Inmiddels 13 jaar wonend op Texel. Schrijver van het boek ‘Team Vélu heeft gewonnen.’ Columnist voor de Texelse Courant. In een vorig leven ambtelijk secretaris Centrale Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad bij de grootste zorginstelling van Nederland. Willens en wetens heb ik het etiketje van ‘ervaringsdeskundige’ opgeplakt gekregen na zeven weken IC-opname. Los van het feit dat ik gruwel van dat woord, zou ik wel andere onderwerpen kunnen bedenken op het gebied van ervaring opdoen. Maar ja, het is niet anders. 

Desondanks zie ik het als mijn taak een bescheiden steentje bij te dragen waar het gaat om de gevolgen van opname op de IC zoveel mogelijk te beperken. Zowel tijdens als na die opname. Via de site van de FCIC zult u dan ook regelmatig een bijdrage van mij mogen verwachten in de hoop op reacties. Hierbij zal de Haagse toon niet ontbreken. Confronterend, doorspekt met typisch Haagse humor volgens de één, vilein volgens de ander. Maar altijd met respect voor die ander. En vertrouwen in mijzelf. 

 

gerard_boek.jpg

‘Prepare yourself for the worst.’ That is what my wife was told several times. In Den Helder, Alkmaar, Amsterdam. ‘Prepare yourself.’ But she had not been told how. I got the idea that, from my ‘bench’ in Intensive Care, alle the reserves of Texel were preparing themselves. The bachelors on the island were wringing their hands. In reality the same dear bachelors were warning my wife of the fact that the worst scenario would be that I would return home cured and healthy. Yeah, it depends on how you look at it… 

The person in question is me, Gerard Vélu, 70 years old. Originally from The Hague, but living for the last thirteen years on Texel. Writer of the book ‘Team Vélu Heeft Gewonnen’, columnist in the Texel’s Newspaper. In my previous life I was secretary of public consultation bodies in the healthcare sector. After being in Intensive Care for seven weeks, that is why I have got the name given to me of ‘experienced expert.’ Although I detest those words, I could think of a lot more interesting subjects to be experienced in. But it can’t be helped.

Nevertheless I see it as my duty to tell you, with support of the ICFC, how to minimise the effects of being taken into IC. As well as during and after that admission to IC. You could follow me via the site of the FCIC and I will give my contribution regularly and hope you give me your reactions. It will be confrontational, with humor sometimes and venomous other times. But I believe in myself!