Nazorg

IC-Nazorg is binnen de ziekenhuizen landelijk gezien nog niet overal voldoende ontwikkeld. De mogelijkheden binnen de ziekenhuizen zijn divers en de deskundigheid op het gebied van ontwikkeling en aanbod van nazorg is  onvoldoende aanwezig. En dit terwijl de behoefte aan nazorg bij patiënten en naasten wel nadrukkelijk aanwezig is, zowel intra- als extramuraal. Een uitdaging voor FCIC.

Lees meer

visie_op_nazorg_werkgroep_nazorg_stichting_FCIC.docx