End-Of-Life-Care

Palliatie op de IC of Thuis

Tijdens het Venticare Congres 2015 gaf Ed van Mackelenberg een lezing over Palliatie op de IC of Thuis. Ed is Senior IC-verpleegkundige, coördinatie en Organisatie van Zorg op de Intensive care C3A-B van het Radboudumc. Met dank aan Ed voor het toesturen van deze documenten : het stappenplan en de checklist om een patiënt naar huis te begeleiden om daar te overlijden. Indien je hier vragen over hebt, stuur dan een mail aan info@fcic.nl  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Artikel : Laatste reis naar huis vanaf de intensive care. 

Hulp voor terminale patiënten die thuis willen overlijden.November 2016

Helaas staat de redactie van medisch contact het niet toe dit stuk op deze site te zetten. Maar een link naar het stuk mag wel: 
https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/laatste-reis-naar-huis.htm
Het artikel kan wel individueel worden opgevraagd door een mail te sturen aan info@fcic.nl

SCREEN_logo-endoflifecare-klein-72DPI-1.jpg

Project End-Of-Life Care bij IC-patiënten

Op 23 januari 2014 hebben Marijke Noome en Boukje Dijkstra tijdens een minisymposium aan de Hoge School Nijmegen de richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ gepresenteerd.

Een digitale versie van van de richtlijn is te vinden op deze site, Richtlijn_End-of-life_care_bij_IC-patinten_de_verpleegkundige_zorg.pdf  en op de blog van het lectoraat acute zorg HAN Nijmegen.

Daarnaast is per 1 februari 2014 het vervolgonderzoek gestart. Dit vervolgonderzoek richt zich op 1) het ontwikkelen van aanbevelingen voor IC-verpleegkundigen rondom de zorg rond het levenseinde bij IC-patiënten met een specifieke cultuur, religie of levensbeschouwing, en 2) het effectief verspreiden, invoeren en toepassen van de aanbevelingen. 

De centrale vraag is: ‘Welke aanbevelingen kunnen voor IC-verpleegkundigen worden gedaan ter verbetering van EOLC op de IC, gericht op patiënten en naasten met een specifieke cultuur, levensbeschouwing of religie en hoe kunnen de aanbevelingen voor zorg rond het levenseinde het meest effectief worden verspreid, ingevoerd en toegepast in de praktijk?’ U leest hier het vervolgonderzoek culturele, levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van EOLC op de IC : Aanvulling_op_richtlijn_End-of-life_care_bij_IC-patiente_de_verpleegkundige_zorg.pdf

Voor meer informatie over het project kan contact opgenomen worden met Marijke Noome en/ of Boukje Dijkstra, onderzoekers van het project End-of-life care bij IC-patiënten.

Tel 024 353 06 71

E–mail  Marijke.Noome@han.nl Boukje.Dijkstra@han.nl

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Palliative Care Klik op de afbeelding om de video te bekijken 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klinische les

Communicatie met familieleden van een vermoedelijk hersendode patiënt Erwin J.O. Kompanje, Yorick J. de Groot, Jan N.M. IJzermans, Gerhard H. Visser, Jan Bakker en Mathieu van der Jagt communicatie_erwin_kompanje.pdf

Stuff to think about  Klik op de afbeelding om de video te bekijken 

 
Ain't the Way to Die | Eminem/Rihanna Remixed | ZDoggMD.com
door ZDoggMD
 
 

Het is de wil van Allah’  Bewuster omgaan met verschillende visies op lijden en sterven

video    artikel 

Zie ook onder Scripties

Palliative Care in the ICU by Jessica Zitter, MD


The Human Connection of Palliative Care: Ten Steps for What To Say and Do

Klik op de afbeelding om de video te bekijken. 

pall._care.jpg

End-of-life care: how are decisions made?  Klik op de afbeelding om de video te bekijken.                  

en_of_life_care.jpg

I See Dead People: Dreams and Visions of the Dying | Dr. Christopher Kerr | TEDxBuffalo

Klik op de afbeelding om de video te bekijken. 

i_see.jpg