Scripties

Projectverslag kwaliteitsproject: 

Is een follow-up op de verpleegafdeling door een ic verpleegkundige zinvol bij patiënten die langer dan 3 dagen op de ic hebben gelegen? 

H.H. Grotenhuis-Dam A. Hessels 

Nieuwegein, februari 2018 Projectverslag_Follow-Up_2-2-18.pdf

 

 

Zorgen voor de mens op de intensive care

Fenomenologisch onderzoek naar de ervaring van verpleegkundigen met de zorg voor patiënten op de intensive care Master Zorgethiek en Beleid

Afstudeeronderzoek waarin opgenomen de masterthesis

Examinator: Prof. Dr. Carlo Leget
Begeleider: Dr. Alistair Niemeijer
Tweede lezer: Dr. Hanneke van der Meide
Studentgegevens: Nanda Leenhouts
nummer: 1009648 - nanda.leenhouts@student.uvh.nl 23 augustus 2017 

Thesiseindversie.pdf

De Dualiteit van Kwetsbaarheid

De interesse van Koda Jonker om deze scriptie te schrijven heeft met name betrekking op IC-verpleegkundigen. De uren die aan het bed gezeten worden, het intieme contact met zowel de patiënt als met de naasten, zorgt volgens Koda voor een uniek perspectief.

Een IC-opname is voor alle betrokkenen een heftige en intense gebeurtenis. Dit geldt niet enkel voor de patiënt en naasten maar ook voor de professionals werkzaam op de IC. De impact voor IC-personeel uit zich onder andere in compassie-vermoeidheid, burn-outs en verandering van afdeling. Op een IC komt kwetsbaarheid veelvoudig naar voren, maar wordt vaak bij de patiënt geplaatst. Wat is echter de rol van kwetsbaarheid voor een IC-verpleegkundige zelf? Hoort het voelen van de eigen kwetsbaarheid bij het beroep, of heeft het geen plek binnen de professionele setting? En wat resulteert in betere zorg, de tragiek niet je laten raken of juist vanuit de kwetsbaarheid verbinding zoeken? 

Koda Jonker is Humanistisch raadsman / Zorgethicus bij Stichting Hospice Utrecht Hij studeerde aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht en is geestelijk verzorger.

De_Dualiteit_van_Kwetsbaarheid_Masterthesis_Koda_Jonker.pdf


'Het 'nieuwe' leven na een IC opname, gerelateerd aan het zogenoemde Post Intensive Care Syndroom. De_Bruijn_Danille_Ontslag_van_Intensieve_Zorgen_het_begin_van_een_nieuwe_reis.pdf

In juli 2017 ben ik in Antwerpen (België) afgestudeerd aan de hogeschool voor mijn IC en Spoedeisende Hulp verpleegkunde opleiding. Het onderwerp van mijn scriptie omvatte 'het 'nieuwe' leven na een IC opname, gerelateerd aan het zogenoemde Post Intensive Care Syndroom. Dit onderwerp wordt namelijk in België vrijwel niet herkend. Een heel verschil met Nederland dus.. 
Ik ben zelf overigens wel Nederlandse en woon ook in NL. Ik werk echter wel in België op de Spoedeisende hulp en heb me specialisatie dus ook daar gevolgd.

Daniëlle de Bruijn


Lectorale rede van Dr Marike van der Schaaf. Lector Revalidatie in de acute zorg aan de Hogeschool van Amsterdam 7 Juni 2016

2016_Lectorale-rede-zorg-voor-kwaliteit-van-overleving---dr.-marike-van-der-schaaf.pdf

Bekijk ook het Filmpje: premiere-films-lectorale-rede-marike-van-der-schaaf.html


Vroege herkenning van PICS door niet-IC-verpleegkundigen 2016 

Rol van beroepsbeoefenaar Afstudeerfase Hogeschool Utrecht Bachelor Verpleegkunde 

Vroege_herkenning_van_PICS_door_niet-IC-verpleegkundigen._Karlijn_van_den_Beucken.pdf

Dit artikel omschrijft hoeveel werk er nog gedaan moet worden om de kennis over PICS onder het verpleegkundig personeel op de verpleegafdelingen te vergroten.

Een artikel van Karlijn van de Beucken. Zij is hiermee cum laude afgestudeerd als verpleegkundige


Zorginnovatie Anne-Rose van den Heuvel en Martijn Huisman. Februari 2016 i.s.m. FCIC werkgroep lotgenotencontact en het UMC Utrecht   

De stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC) wil in samenwerking met de IC-nazorgpoli van het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) een IC-nazorg-interventie ontwikkelen waarbinnen groepsgericht lotgenotencontact voor ex-IC-patiënten en hun naasten mogelijk is. Het doel van dit lotgenotencontact is onderlinge uitwisseling van ervaringen en het bieden van emotionele steun.

Het afgelopen jaar (2015) is voor de stichting FCIC en het UMCU onderzoek gedaan naar hoe groepsgericht lotgenotencontact voor de IC-populatie het best georganiseerd kan worden, hoe deze interventie geïmplementeerd kan worden en getest kan worden op effectiviteit.

De zorginnovatie zal binnen het UMCU eerst worden ingezet als pilot om na de effect-evaluatie geïmplementeerd te worden als volledige zorginnovatie (post-pilotfase) medio april 2016 of als landelijke/regionale IC-nazorginterventie later dit jaar.

Onze studenten hebben dit project met een cijfer 9 afgerond en delen dit nu via deze link  


Een Behoeftepeiling bij Voormalig Intensive Care Patiënten en hun Naasten betreffende een Bezoek aan de Nazorgpoli
A Needs Assessment for Former Intensive Care Patients and their Caregivers regarding ICU Follow Up

15 september 2015

Elisabeth W. Overduin - de Vreede 

Faculteit Psychologie

Masterthese Gezondheidspsychologie Open Universiteit 

Scriptie_Els_de_Vreede.pdf


Het kind als bezoeker op de intensive care. Lees hier het projectverslag van Brian Gilein i.s.m de FCIC werkgroep kinderen op de IC en het Lectoraat Acute Zorg Nijmegen 

Onderzoeksverslag literatuuronderzoek HBO Verpleegkunde Student: Brian Gilein (500238)16-9-2015

Projectverslag_Gilein_16092015.pdf


Kwaliteit van zorg op de intensive care vanuit het perspectief van naasten Quality of care in the intensive care unit from the perspective of relatives 

Margo M.C. van Mol empirisch afstudeeronderzoek Faculteit Psychologie
Open Universiteit Examinatoren: Dr. M. Nijkamp en Dr. E. Bakker 

15 september 2015


Begeleiding van naasten van een IC patiënt tijdens het afzien of staken van de behandeling

Kelly Put Intensive Care Spaarne Gasthuis Haarlem 01-02-2016

Begeleiding_van_naasten_van_een_IC_patint_tijdens_het_afzien_of_staken_van_de_behandeling.pdf


De richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ 

Een digitale versie van van de richtlijn is te vinden op deze site, Richtlijn_End-of-life_care_bij_IC-patinten_de_verpleegkundige_zorg.pdf  en op de blog van het lectoraat acute zorg HAN Nijmegen.

U leest hier de aanvulling op de richtlijn Culturele,levensbeschouwelijke en religieuze aspecten van EOLC op de IC Aanvulling_op_richtlijn_End-of-life_care_bij_IC-patiente_de_verpleegkundige_zorg.pdf 


Integrative Medicine en Intensive Care

Afstudeerscriptie School of Life; opleidingsinstituut voor Levenstherapie, Haarlem

Auteur: Leferdien Kooiker‐Lindenhovius Oktober 2015    

Lees scriptie: Leferdien_Kooiker_Integrative_Medicine_en_Intensive_Care_2015.pdf  


Onderzoek naar omgevingsgeluid op een Intensive Care. 2015

Linda van Leeuwen, verpleegkundige op de afdeling Intensive Care in het Franciscus ziekenhuis (locatie Gasthuis)

Onderzoeksverslag_Geluid_op_de_Intensive_Care.pdf

Poster_Geluid_op_de_Intensive_Care_-_Linda_van_Leeuwen.pdf


‘De rol van de verpleegkundige bij familieparticipatie op de Intensive Care’.

Scriptie van Simone van Driel (Hogeschool Utrecht) winnaar Anna Reynvaan studentenprijs 2015

In Nederland speelt familie een belangrijke rol wanneer iemand wordt opgenomen op de Intensive Care. Een groot aantal van deze familieleden ontwikkelt psychologische problemen. Simone van Driel pleit er in haar artikel voor dat verpleegkundigen meer kennis ontwikkelen over de behoeften en mogelijke psychologische problemen van familieleden. Daarnaast is het belangrijk dat verpleegkundigen beschikken over goede luistervaardigheden en gesprekstechnieken, zodat zij in de verschillende situaties effectief kunnen communiceren.

Lees Meer Artikel_familieparticipatie_op_de_Intensive_Care_2015.pdf

Familie participatie op de intensive care

presentatie_Martha_Curley_ARL_2015_Familie_Participatie.pdf

www.nursing.nl/verpleegkundigen/nieuws/2016/5/family-integrated-care-kan-de-genezig-bevorderen/


Onderzoeksproject ‘familie gerichte zorg' November 2015  Cathelijne Ziedses des Plantes, Radioloog en medisch adviseur CIZ  Onderzoeksproject ‘familie gerichte zorg'


Proefschrift Hersendysfunctie in kritiek zieke patienten Proefschrift Annemiek Wolters : Hersendysfunctie in kritiek zieke patiënten December 2015