De petitie “SOS voor sepsis’!

Zie bij deze link. Uw stem telt! Laten we ons samen sterk maken voor een Nationaal Actieplan, met meer aandacht voor vroege herkenning en behandeling en nazorg


De petitie-aanbieding op 23 januari 2018

 

Beste Stichting Family and patient Centered Intensive Care (FCIC),

De petitie-aanbieding op 23 januari 2018, werd ’s avonds om 22.30 uur uitgezonden op SBS 6 in Hart van Nederland: zie dit filmverslag. In dezelfde uitzending was een interview te zien met ex-patiënte Suzanne die een openhartig en glashelder verhaal hield en liet zien hoe enorm belangrijk vroege herkenning is. In totaal kwamen tijdens de aanbieding 6 ex-patiënten en een nabestaande aan het woord. Ook prof. dr. Peter Pickkers (internist-intensivist in het Radboud UMC Nijmegen) leverde een zeer waardevolle bijdrage. Zo wees hij erop dat er meer mensen doodgaan aan sepsis dan aan borst-, long- en prostaatkanker gezamenlijk. Daarom is het des te opmerkelijker dat sepsis zo weinig bekend is onder het publiek. Werk aan de winkel dus! Zie hier voor de sepsis-signalenkaart.

Voor alle informatie over sepsis kunt u verder terecht op deze site: www.sepsis-en-daarna.nl

- De tekst gaat hieronder verder -

 

Vier Kamerleden waren aanwezig bij de petitie-aanbieding. Kamerlid Nine Kooiman (vierde van rechts) nam de petitie in ontvangst. Allen luisterden zij aandachtig. Mooi resultaat was sowieso dat wij door Nine Kooiman uitgenodigd werden om, extra, nog een brief te richten aan de commissie van VWS met als doel dat de kamer in zijn geheel de minister om een reactie gaat vragen. Dat zou mooi zijn!

Trots op Theo, Annemarie, Marjolein, Annemieke, Suzanne en Petra die 23 januari allemaal in korte tijd een indrukwekkend 'statement'/verhaal neerzetten. Het was echt teamwork, en ook heftig voor de deelnemers... De impact van sepsis is in zijn volle omvang doorgekomen. Ook alle lof voor prof. dr. Peter Pickkers (derde van links op de foto). Hij kwam speciaal vooraf wat eerder om iedereen te ontmoeten. Zeer gewaardeerd. Alleen de noodzakelijke aandacht voor nazorg, die bijna iedereen noemde, kreeg in de uitzending minder aandacht... Maar de aandacht van de pers voor deze petitieaanbieding, en met name de noodzaak van meer bekendheid rond sepsis, is een grote stap voorwaarts! De ex-patiënten en nabestaande die bij de overhandiging aanwezig waren, stonden er om een stem te geven aan allen die de grote impact van sepsis (of de fatale afloop bij een dierbare) moe(s)ten meemaken en/of de restklachten nog dagelijks ervaren. Er is voor jullie allemaal opgekomen!

- De tekst gaat hieronder verder -

 

De petities waren mooi gebundeld als een boekwerk met een duidelijke kaft, én op de eerste bladzijde (als binnenkomer): heel veel foto's, gevolgd door een bladzijde met teksten van professionals, ex-patiënten en naasten die onderstrepen hoe belangrijk meer bewustwording rond sepsis is. En daarna natuurlijk alle handtekeningen. De aanwezige kamerleden waren zichtbaar onder de indruk. Binnenkort stellen zij vragen aan de minister (hopelijk met bijval vanuit de gehele Tweede Kamer), daarbij extra ondersteund door een brief waarin we namens alle ex-patiënten, naasten, nabestaanden en professionals vragen: 'En welke actie gaat de minister hierop ondernemen?'

Met dank aan fotograaf Gerhard van Roon, www.gerhardvanroon.nl, die foto 1 en 3 beschikbaar stelde

 

Idelette Nutma

nutma@sepsis-en-daarna.nl