Patiënten organisatie binnen FCIC.

Een belangrijk besluit is genomen.

De FCIC gaat naast de al bestaande activiteiten ook een pijler 'patiënten organisatie' inrichten binnen de FCIC. Uiteraard zoals u van de FCIC gewend bent samen met ex-IC patiënten en naasten als ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers. De komende tijd zult u hierover meer van ons horen.

Met vriendelijke groet, Bestuur FCIC