Maandag 12 November 2018 : PICS; (her)ken jij het? Post intensive care syndroom in the picture

 

 

pics_symposium_1.png


Er is steeds meer bekend over gevolgen op de lange termijn van kritieke ziekte en behandeling op een intensive care, bijvoorbeeld fysieke achteruitgang, pijn, concentratieproblemen, emotionele overprikkeling en symptomen van posttraumatische stress. Dit wordt samengevat in het Post-Intensive Care syndroom (PICS). Ook naasten kunnen emotionele gevolgen zoals depressie of angststoornissen ervaren, PICS-Family. 

Een gevarieerd programma brengt alle facetten in beeld om informatie te delen rondom PICS en PICS-F. De focus ligt op de brede maatschappelijke impact (waar staan we nu), waarbij discussie en inspiratie kunnen leiden tot gezamenlijke strategie (waar moet de zorg over vijf tot tien jaar staan).

Programma (nog onder voorbehoud)

09.30 Ontvangst met koffie en thee
10.00 Welkom door dagvoorzitter Niek van den AdelEen ervaring met impact
10.20 PICS, het is niet niks.
    Drs. Marianne Brackel
10.40 Revalidatie op de IC: Topzorg = Topsport
    Dr. Marike van der Schaaf
11.00 IC Nazorg uit de kinderschoenen
    Prof. Dr Diederik van Dijk
11.20 Sessieronde A: 1, 2, 3
12.25 Lunchpauze en informatiemarkt
13.15 FCIC en IC Connect
    Dr. Lilian Vloet
13.35 Excellent voyeurisme; internationaal geleerde lessen
    Dr. Margo van Mol
13.55 Sessieronde B: 4, 5, 6
15.00 Koffie/thee/drankje en informatiemarkt
15.30 Paneldiscussie onder leiding van Niek van den Adel
    met vertegenwoordigers van NVIC, V&VN-IC, Vakvereniging Revalidatie, IGJ, Ministerie VWS, Ervaringsdeskundigen
16.15 Afsluiting
  Borreluur en netwerken

 

Parallel sessies

Sessieronde A, van 11.25 tot 12.25 uur  

1                                          

2                              

3                                                          

Delirium en lange termijn cognitieve problemen.

Prof dr. Arjen Slooter      


Familieparticipatie in beeld

Drs. Boukje Dijkstra

Impact van een IC-opname  

Revalidatie arts in gesprek met voormalig IC patiënt

Spreker volgt      

Cognitieve uitdagingen

Spreker volgtBezoek van kinderen op de IC

Drs. Anne Rutte 

Nazorgtraject in the picture,

Drs. Marijke van der Steen           

 


Sessieronde B, van 14.00 tot 15.00 uur

4                                              

5                             

6                                                         

Ik erken PICS, maar hoe ga ik hiermee om?

Hanneke Oonk en Marjolein

Siebel

Communicatie in de behandeling op de IC

Spreker volgt

 

“REhabilitation After Critical Illness and Hospital discharge; REACH”

Dr. Daniela Dettling

Bijna Dood Ervaring

Spreker volgt

Shared decision making bij End of Life

Spreker volgt

 

Mentale gevolgen en behandeling met Virtual Reality bril

Drs. Michael van Genderen

 

 

pics_2.png

ic_connect.jpg     fcic.png

donatie_en_symposium.jpg