Dringende Oproep Patientenorganisatie Intensive Care

Zoals jullie waarschijnlijk al bekend is wordt er hard gewerkt aan het oprichten van een Patiëntenorganisatie onder de vleugels van de Stichting FCIC. ( Family and Patient Centered Intensive Care )

Om voor een jaarlijkse subsidie van het Ministerie van VWS in aanmerking te komen moeten er behalve een aantal ingevulde documenten ook een bepaald aantal donateurs de organisatie ondersteunen.

Inmiddels hebben wij 109 donaties binnen van minimaal 25 euro, maar dit moeten er voor 1 september (wat als peildatum wordt gehanteerd) minimaal 100 worden! Hiervoor vragen wij u eenmalig om uw steun.

Mocht u nog iemand kennen die ook zou willen doneren dan kunt u dit bericht doorsturen. Wij waarderen het zeer wanneer u dit bericht in uw netwerk wil delen.

Als het mogelijk is wilt u dan 25 euro onder vermelding van patiëntenorganisatie doneren op bankrekening NL34 RABO 0302527699 ten name van Stichting Family and patient Centered Intensive Care.

Namens de organisatie onze hartelijke dank!

Met vriendelijke groet, Peter Westerduin Secretaris Stichting FCIC 

17 Augustus 2017